banner

HOŞGELDİNİZ...

"Otomotiv Teknoloji Platformu" (OTEP) kurma çalışmaları 9-10 Mart 2007 tarihlerinde TÜBİTAK-TÜSSİDE salonlarında yapılan Çalıştay ile başlamış ve 1.10.2008 tarihinde TÜBİTAK'a sunulan İŞBAP projesinin kabulü ile tamamlanmıştır. OTEP'in kuruluş amacı:

"Araştırma ve inovasyon için yatırım teşvikini harekete geçirmek ve teknolojik olarak yenilikçi bir ekonomi ortayya çıkarmak için ulusal, bölgesel ve Avrupa ölçeğindeki faaliyetleri koordine etmek suretiylekatma değer yaratmak" olarak belirlenmiştir.

Otomotiv Ana Sanayi, Tedarikçi, Mühendislik, Test ve Analiz, Koordinasyon ve konu ile ilgili Yüksek Öğretim Kurumları'nın önemli bir kısmı OTEP üyesi olup, Sektörün Eleman, bilgi ve teknoloji geliştiren ve üreterek pazarlayan paydaşlar dengeli şekilde temsil edilmektedir.


OTEP yukarıda belirtilen resmi başlangıç tarihi öncesinden başlayan çalışmalarını sürdürmekte olup bugüne kadar gerçekleştirilmiş faaliyetler ana başlıkları ile;
  • 2008 yılında OTAM tarafından platform adına EARPA üyeliği başlatılmıştır.
  • OTEP Vizyon Dökümanı yayınladı.
  • OTEP Stratejik Araştırma Programı yayınladı.
  • OTEP ERTRAC tarafından Türkiye Ulusal Teknoloji Platformu olarak tanınmıştır.
  • Otomotiv Sektörü Ar-Ge Kurum ve Kuruluşları kitabı oluşturulmuş ve yayınlanmıştır.
  • OTEP özel çalışma grubu raporları hazırlanmış ve sektör ilke paylaşılmıştır.
    • Otomotiv Sektöründe Nano Teknoloji Uygulamaları
    • Elektrikli Araçlar Özel Çalışma Grubu Raporu
Destek temin etmek üzere yapılan proje önerisi 108M172 nolu İŞBAP projesi olarak TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş olup proje başlangıç tarihi 01.10.2008’dir. Proje Yürütücü kuruluşu OTAM A.Ş., Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Ali G. Göktan (goktan@itu.edu.tr)

DUYURULAR

OİB’nin desteği, OSD, OTEP ve TAYSAD ortaklığı ve SAE işbirliği ile ilk kez düzenlenecek, “Otomotivde Hafifleştirme”, “Otomotiv Mühendisliği Eğitimi” ve “Otomotiv Sanayiinde Kariyer” konularının ele alınacağı “Otomotiv Mühendisliği Konferansı” IAEC – International Automotive Engineering Conference 3 – 4 Kasım 2016 tarihlerinde Istanbul, Swiss Hotel Conference Center’de gerçekleşecektir.

Konferans, otomotiv sanayiinin mühendislik konularında atılması gereken adımları, mühendisliğin otomotiv sanayiindeki mevcut dinamikleri ve uluslararası konu uzmanlarının görüşlerini teknik bir perspektif ile katılımcılarla paylaşmayı amaçlamaktadır.

3-4 Kasım 2016 tarihlerinde bizlerle olmak üzere ajandanıza not almanızı diliyoruz.

www.iaec.ist


Yürütücü Kuruluş OTAM,Üyesidir.